SJ-05-0051 : Solat Sunat Tasbih dll , adakah benar sunnah ?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0051 : Solat Sunat Tasbih dll , adakah benar sunnah ?

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Sering diamalkan oleh sebahagian masyarakat islam, lebih - lebih lagi sekolah - sekolah agama dengan mengadakan malam qiamullail dengan mengisinya dengan solat sunat seperti sunat tasbih , taubat, hajat dan lain- lain.

Apakah solat - solat ini benar sunnah ?

Re: Sembahyang Sunat Tasbih dll , adakah benar sunnah ?

:wassalam

ÇáÌæÇÈ
Jawab

1. Status solat Tasbih

Ia adalah sunnah tsabit melalui dua hadis: jalur Ibn Abbas (disahihkan oleh alAlbani dalam Sahih Sunan Ibn Majah (1/1138) dan Sahih sunan atTermidzi: 1/398) Juga dari jalur Abu Rafi'i. Hadis2 ini juga disahihkan oleh alMubarakfuri (Tuhfah: 2/487, dan Dr Mustafa Azami, sahih Ibn Khuzaimah

Pensahihan oleh alMuhaddith mutakhirin ini menghapuskan pendapat ulama' yg menolak solat Tasbih, antaranya ialah alHafeedz Ibn Jauzy (alMaudhu'at: 2/63) dan alHafeedz alSyaukani, alFawaid, cetakan Beirut, editor abdul Rahman alYamani/37-38

2. Solat Hajat

Fatwa Syaikh Saleh alUthaimeen (alFatawa, cetakan ke 4, dar Alam Kutub Riyadh KSA, 1994): Solat Hajat tidak ujud kerana tidak pernah ada dalil akan persyari'atannya. Jika ada dalil, semuanya bermasalah (dha'ef atau maudhu')

3. solat Taubat
Ia adalah disyari'atkan dan hukumnya adalah sunnat (Syaikhul Islam Ibn Taymiyah alHarani (majmoo' Fatawa, 23/215)
dalil (Hadis)nya sahih (al_Albani, Sahih Sunan Abu Daud, 1/183)

æÇááå ÇÚáã

ÊæÇä ÍÓä