SJ-05-0198 : as'kum...

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0198 : as'kum...

as'kum.... macam mana dengan masalah 2 imam serentak dalam masjid.

SJ-05-0198 : as'kum...

:wassalam

aljawab:

Dua Imam dalam mesjid adalah dilarang.

Dalilnya:

æáÇ íÄãä ÇáÑÌá ÇáÑÌá Ýí ÓáØÇäå

terjemahnya: Dari Abu Mas'ood 'Uqbah bin Amru ra: [sabda saw]
"dan janganlah seseorang menjadi Imam di tempat kekuasaannya (imam tetap)." [Muslim, # 673]

Kata Ibn Qayyim, larangan dua Imam ialah menutup terbukanya ruang2 perpecahan dan pertentangan. (I'lam alMuwaqqi' ien, 3/157)

sekian WA