SJ-05-0244 :lanjutan soalan sujud lama semasa tahiyyat akhir

Primary tabs

3 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0244 :lanjutan soalan sujud lama semasa tahiyyat akhir

:salam

Maaf kpd para panel sekalian.

sy ingin bertanya sedikit lg utk kesimpulan dr soalan terdahulu yg sy kirimkan.

Adakah ini bermakna tdk ada halangan bg sesiapa yg bersolat utk sujud lama sedikit semasa tahiyyat akhir utk berdoa dlm hati kerana sy difahamkan juge antara doa2 yg mustajab adalah semasa di akhir sujud dlm solat kita.

Berikutan Nabi juga pernah lakukan adakah ia juga merupakan sunnah ?

sy diberitahu bbrapa pendpt .Jadi sy mahukan sumber yg paling rajih dlm mazhab Syafie.

syukran...

SJ-05-0244 :lanjutan soalan sujud lama semasa tahiyyat akhir

Quote:
kerana sy difahamkan juge antara doa2 yg mustajab adalah semasa di akhir sujud dlm solat kita.

Memang antara tempat yg digalakkan berdoa ialah pada ketika sujud. Sebagaimana hadis sahih menyebut:
æÃãÇ ÇáÓÌæÏ ÝÇÌÊåÏæÇ Ýíå ÇáÏÚÇÁ ÝÞãä Ãä íÓÊÌÇÈ áßã
ertinya: Manakala ketika sujud, maka bersungguh2lah berdoa. Sudah pasti akan diperkenankan kepada kamu.
HR Muslim 1/348 no: 479

TETAPI, menKHASkan doa pada sujud terakhir itulah yg tidak ditemui dalil2nya.

Quote:
Berikutan Nabi juga pernah lakukan adakah ia juga merupakan sunnah ?

jika yg dimaksudkan, Nabi pernah memanjangkan sujud terakhirnya, rasanya lebih baik dikemukakan hadis yg dimaksudkan itu. Jika dibawakan hadis itu, dan didapati ia SAHIH, maka barulah kita boleh mengatakan ia sunnah Nabi SAW.

Tetapi apa yg ana dapati dari fatwa2 ulama spt Jibrain dll mereka menfatwakan BUKAN SUNNAH memanjangkan sujud terakhir sahaja.
Malahan ada fatwa yg mengatakan ia satu perkara yg diada2kan dalam agama.

Oleh itu, tidak mengapa untuk memanjangkan sujud dalam sembahyang sunat anda. sebagaimana sunnah Nabi SAW. Tetapi ada baiknya tidak mengKHASkan pada sujud terakhir.

wallahu a'lam.

SJ-05-0244 :lanjutan soalan sujud lama semasa tahiyyat akhir

wa'alaikumussalam. Sekadar tambahan.

Berikut kami petikkan 2 fatwa berkenaan isu memanjangkan sujud didalam solat.

Fatwa 1 - dari Laman Islamweb dibawah pengawasan Dr Abdullah Al-Faqih :-

ÝÅä ÇáÓÌæÏ Ýí ÇáÕáÇÉ íÚÊÈÑ ãä ãæÇØä ÅÌÇÈÉ ÇáÏÚÇÁ ÇáÊí íäÈÛí ÊÍÑíåÇ æÇáÇÌÊåÇÏ Ýí ÇáÏÚÇÁ ÝíåÇ¡ ÝÝí ÕÍíÍ ãÓáã Ãäå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá: ÃÞÑÈ ãÇ íßæä ÇáÚÈÏ ãä ÑÈå æåæ ÓÇÌÏ¡ æÝíå ÃíÖÇð: ÝÃãÇ ÇáÑßæÚ ÝÚÙãæÇ Ýíå ÇáÑÈ¡ æÃãÇ ÇáÓÌæÏ ÝÇÌÊåÏæÇ Ýí ÇáÏÚÇÁ ÝÞãä Ãä íÓÊÌÇÈ áßã. Ëã Åä ÇáÊØæíá Ýí ÇáÓÌæÏ ÌÇÆÒ ÚãæãÇð áßä ÊÎÕíÕå ÈÇáÓÌæÏ ÇáÃÎíÑ Ãæ ÛíÑå ÃãÑ ÛíÑ æÇÑÏ¡ Ýáæ æÞÚ ãÑÉ Ãæ ÕÏÝÉ ÝáÇ ÈÃÓ ÈÐáß¡ æáÇ íÏÇæã Úáíå¡ åÐÇ Åä ßÇä ÇáãÕáí ãäÝÑÏÇð¡ ÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ÅãÇãÇ ÝáÇ íäÈÛí Ãä íØæá ØæáÇð íÊÖÑÑ Èå ãä ÎáÝåº áãÇ Ýí ãÓáã Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá: ÅÐÇ Ãã ÃÍÏßã ÇáäÇÓ ÝáíÎÝÝ¡ ÝÅä Ýíåã ÇáÕÛíÑ æÇáßÈíÑ æÇáãÑíÖ æÇáÖÚíÝ¡ æÅÐÇ Õáì æÍÏå ÝáíÕá ßíÝ ÔÇÁ. ÞÇá Çáäææí Ýí åÐÇ ÇáÍÏíË: ÇáÃãÑ ááÅãÇã ÈÊÎÝíÝ ÇáÕáÇÉ ÈÍíË áÇ íÎá ÈÓääåÇ æãÞÇÕÏåÇ¡ æÃäå ÅÐÇ Õáì æÍÏå Øæá ãÇ ÔÇÁ Ýí ÇáÃÑßÇä ÇáÊí ÊÍÊãá ÇáÊØæíá¡ æåí ÇáÞíÇã æÇáÑßæÚ æÇáÓÌæÏ æÇáÊÔåÏ Ïæä ÇáÇÚÊÏÇá æÇáÌáæÓ Èíä ÇáÓÌÏÊíä.
dir="ltr">

Fatwa 2 - dari Laman Islamqa, fatwa Sheikh Saleh al-Munajjid dan Sheikh Abdul Karim al-Khudair :-

áÇ íÌæÒ ááãÃãæã Ãä íÊÞÏã Úáì ÇáÅãÇã ¡ ÝÊÍÑã ãÓÇÈÞÉ ÇáÅãÇã ¡ æßÐáß ÇáÊÃÎÑ Úäå ÊÃÎÑÇ ÈíäÇ ÈÍíË íÝæÊå ÇáÑßä ÇáÐí íáíå ¡ áÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã : " ÅäãÇ ÌÚá ÇáÅãÇã áíÄÊã Èå ¡ ÝÅÐÇ ßÈÑ ÝßÈÑæÇ ¡ æÅÐÇ ÑßÚ ÝÇÑßÚæÇ " ¡ ÝÇáÚØÝ ÈÇáÝÇÁ íÞÊÖí ÇáãÈÇÏÑÉ ÈÇáãÊÇÈÚÉ ¡ ßãÇ åæ ãÚÑæÝ ããÇ ÊÝíÏå ÇáÝÇÁ ãä ÇáÚØÝ æÇáÊÚÞíÈ.

ÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáßÑíã ÇáÎÖíÑ .
æÅÊÞÇä ÇáÕáÇÉ áÇ íäÇÝí ãÊÇÈÚÉ ÇáÅãÇã ãÇ ÏÇã ÇáÅãÇã íØãÆä ÈÇáÕáÇÉ æÊÎÕíÕ ÇáÓÌÏÉ ÇáÃÎíÑÉ ÈÇáÊØæíá ãä Ïæä ÈÞíÉ ÓÌÏÇÊ ÇáÕáÇÉ áíÓ Úáíå Ïáíá æáÇ íÌæÒ ÇáÇÈÊÏÇÚ Ýí ÇáÏíä æÇááå ÃÚáã.

dir="ltr">

Kesimplan fatwa diatas :-

a. Terdapat hadith sahih yang membolehkan berdo'a semasa sujud.

b. Secara UMUMnya, memanjangkan sujud dibenarkan, akan tetapi tidaklah ada nas yang mengkhususkannya disujud akhir.

c. Memanjangkan sujud dilakukan semasa solat bersendirian eg: Solat Sunat.

d. Imam tidak dgalakkan memanjangkan sujud. Imam digalakkan meringankannya, agar tidak memudharatkan makmum yang mengikutinya bersolat.

e. Memperbaikkan solat (makmum) tidak menafikan (bertentangan) mengikuti Imam, selama mana Imam tidak tergesa-gesa didalam solatnya. Imam itu adalah untuk diikuti. Tidak cantik kalau Imam sudah selesai sujud, dan makmum masih belum selesai sujud lagi. WA.

Sekian, wassalam

خيرالأمين