SJ-13-0303 : jwb salam sms, bolehke dalam hati?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0303 : jwb salam sms, bolehke dalam hati?

saya ingin bertanya, adakah cukup sekadar menjawab salam di dalam hati tanpa perlu membalas salam itu ke sms semula?

SJ-13-0303 : jwb salam sms, bolehke dalam hati?

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå
ÃãÇ ÈÚÏ

Hukum memberi dan menjawab salam melalui SMS, adalah sama seperti hukum salam dengan cara tulisan atau surat.
apabila seseorang memberi salam kepada kita dengan surat, atau SMS, maka ketika sampai surat atau sms itu, wajiblah kita menjawabnya iaitu dengan menyebut: WAALAIHISSALAM dengan berlafaz (bukan dalam hati).
inilah yang dinaskan oleh Fuqaha Syafieyyah, dan Hanabilah.

Dan tidak wajib membalas surat atau SMS itu untuk menyatakan salam kita kepadanya kecuali ada unsur lain yang mewajibkannya seperti ada maslahah atau menolak mafsadah.

boleh rujuk:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=51567&Option=FatwaId

Wallahu A'lam.