SJ-1642: Solat Jamak & Qasar

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1642: Solat Jamak & Qasar

1. Bolehkah kita melakukan solat qasar & jamak setibanya di rumah dari perjalanan jauh (lebih dari 2 marhala/lebih dari 100km)?
2. Bolehkah kita melakukan solat qasar & jamak di rumah/masjid dekat rumah, sebelum memulakan perjalanan jauh (lebih 90km)?

Re: SJ-1642: Solat Jamak & Qasar

Jawab:
Empat madzhab besar fiqih ASWJ (Malik-Hanafi-Syafi'iy-Hanbali) sepakat bahawa permulaan solat safar ialah selepas keluar dari rumahnya atau mukimnya. Begitu juga solat safar tidak boleh dilakukan jika sudah masuk semula ke rumah/mukimnya. (Imam alQurthuby, Jami' Li Ahkam alQur-an, 5/356) P/S: sila semak jawapan-jawapan kami yg agak banyak dalam membicarakan soalan yg memang popular: solat safar. Allahu a'alam