SJ-1877: Sah kah Makmum ?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1877: Sah kah Makmum ?

Assalamu'akum Warah MatuLlah

Bagaimana keadaan makmum, jika imam membaca Surah dengan tergeleng2, terangguk2 kepalanya ? Apakah hukum bagi sengaja dan tidak sengaja ?

JazakaLlah

Re: SJ-1877: Sah kah Makmum ?

Jawab:
Imam anNawawi (alMajmu', 4/26) berpendapat pergerakan dalam solat yg membatalkan solat itu dikembalikan pada uruf (adat), jika makmum berpendapat pergerakan itu keterlaluan dan ketara, maka batallah solat dan hendaklah diberitahu Imam. Jika uruf atau adat mendapati tidak ketara. Maka solat itu sah. dapatkan pandangan makmum yg lain. Dalam hal ini tiada nas atau neraca yg standard. WaLlahu a'alam