SJ-1935: [U] Sujud syukur

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1935: [U] Sujud syukur

Assamualaikum,

Bagaimanakah caranya untuk sujud shukur? Adakah ianya seperti berikut :

1) Sujud 2 kali berserta dengan salam?
2) Tanpa takbir dan wuduk?
3)Bacaan tertentu di dalam sujud?
4) Perlu dibaca bacaan zikir seperti solat fardhu semasa duduk
diantara 2 sujud? Wassalam.

Re: SJ-1935: [U] Sujud syukur


Jawab:
[U]=Pelajaran ulangan, sudah ada dalam archive atau databank
1. Sujud syukur hukumnya Sunat
2. Satu kali sujud sahaja
3. Tidak perlu wudhu', bersih badan dan pakaian dari najis
4. Tidak disyari'atkan ketika sedang solat
5. Tidak ada bacaan semasa sujud
6. Tidak perlu mengadap Kiblat
Ruj: Syawkani, Nailool Awthor, Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah