SJ-2096: Fiqh Solat: Solat Qadha secara jama'ah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2096: Fiqh Solat: Solat Qadha secara jama'ah

Bolehkah solat Qadha' secara berimam. :bash

Re: SJ-2096: Fiqh Solat: Solat Qadha secara jama'ah

Jawab:
Boleh
Dalil: HR Bukhari-Muslim-Ahmad dari Jabir ra, ketika kesibukan peperangan Khandak, nabi saw dan para sahabat terlepas solat Asr, lalu Umar alKhattab ra mengingati baginda akan solat Asr, maka Nabi memerintahkan berwudhu' dan solat dalam waktu Maghrib. Ahli Hadis berpendapat peristiwa ini berlaku sebelumnya turun hukum solat Khauf. (Prof HM Aswadie Syukur LC, Fiqh Muqaran, PT Bina Ilmu, Jakarta) WA