SJ-2127: Minyak rambut

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2127: Minyak rambut

jika kita memakai minyak rambut, adakah sah air sembahyang kita

Re: SJ-2127: Minyak rambut

Jawab:

Merapikan rambut dengan minyak rambut (hair cream) dan menyisirnya bukanlah amalan di zaman kita sahaja bahkan pada tamaddun purbakala sebelum tamaddun Islam lagi. Tidak ada larangan dari nas atau amaran Nabi saw mengenainya. Maka ia termasuk perkara yg dima'afkan. Dalil: HR Daruqutni," Ia mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat untukmu, tanpa lupa, maka jangan kamu tercari-cari." (anNawawi-mengatakan hadis hasan). HR Muslim, Ahmad, nasa'iy dan Ibn Majah dari Abi Hurairah ra," biarkanlah terhadap apa yg aku tinggakan untumu." dalil alQur'an," hai orang2 beriman, janganlah kamu bertanyakan tentang sesuatu, jika ia jelas bagimu akan meyulitkanmu." AQ 5: 101 WA