SJ-2536: Solat membawa senjata

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2536: Solat membawa senjata

Apakah hukum sembahyang dengan membawa senjata umpamanya pistol semasa keadaan aman.

Re: SJ-Solat membawa senjata

Jawab:
Harus hukumnya spt Polis yang mana pistol itu sentiasa berada di pinggangnya atau detektif yg mana pistol berada dalam sarungnya. WA