SJ-2638: [U] niat-niat mandi

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2638: [U] niat-niat mandi

saya nak tahu niat-niat mandi dalam Islam dengan sebutan yang betul supaya tidak lari maksudnya.

Re: SJ-2638: [U] niat-niat mandi

Jawab:
[U]= Soal-Jawab Ulangan (sudah terjawab sebelum ini dibawah carian Talafuz Niyyat (hukum melafazkan Niat)

Rumusan:
Melafazkan niat baik ketika berwudhu', mandi, Solat, Puasa atau Zakat dan haji adalah dipopularkan oleh kitab2 Madzhab Syafi'iyah khususnya kitab2 yg mutaakhirin (period kemudian).
antarannya : I'anat Tolibin:1/130 (Disunatkan mengucapkan niat supaya lisan dapat membantu hati)
Sunat ini dikeluarkan dari dua dalil:
a. perbuatan lisan membantu hati dalam urusan niat itu diistimbathkan dari ayat: alMaidah ayat 2 ( tolong menolonglah (bantu-membantui) dalam urusan kebajikan dan taqwa)
b. Di Qiaskan dari niat melaksanakan Ibadah haji pada lafaz LabbaikaLlah.
Imam Ibn Qayyim alJawzea, seorang Imam, alhafeedz, ahli Hadis dan Syaikhul Islam dalam Zaad alMa'ad menumpaskan dua dalil ini dgn mudah sekali.
a. Perihal dakwaan lafaz lisan membantu hati dalam berniat bercanggah dgn hadis Umar alKhattab bab Niat (sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya) kalimah "binniyyat" dalam hadis itu yakni Ba' dalam bil niyyat itu memberi isyarat "li as sababiyah" maksudnya amal itu tergantung pada niat BUKAN "lil almusyahabah" maksudnya amal itu diterima kerana disertai dgn niat atau lafadznya.
b. Jika lisan membantu hati ketika berlafaz niat, apa pula yg akan membantu lisan? Ini berlawanan dgn hadis dalam Matan Arba'en bahawa yg menentukan kesejahteraan seluruh badan itu ialah hati termasuk yg membantu lisan ialah sebenarnya hati bukan lisan yg membantu hati.
c. Tidak boleh diQiaskan lafaz Labbaika Haji dgn lafaz Niat utk mandi, wudhu' dan Solat. Ini kerana ibadah spt Mandi, Wudhu' dan Solat diwajibkan di Mekah sedangkan Haji di Medina. Juga tiada pernah Nabi saw berlafaz niat semasa mandi, wudhu' dan solat. (Zaad alMa'ad :1/51)
alImam al Ustaz alSyaikh Muhammad Rasyid Ridha (Tafsir alManar:6/246) menjelaskan dgn lancang kekeliruan mereka yg merekacipta lafaz2 niat ini terutama dari fuqaha' Syafi'iyah yg mendalami falsafah Niyat ini sebenarnya suatu yg anih, jahil akan hakikat niat, mereka telah melakukan bid'ah kalimah2 ALlah dan Rasul-Nya yg tidak dikenali, tidak dikenali di kalangan Salaf, suatu yg berlebih2an dan boleh mengganggu kelancaran ibadah."
Maka hendaklah kembali pada status asal dalam mnasalah niat, tiada lafaz dan Nawaitu dan Usyalli, begitu juga kalimah-kalimah 3 raka'at, 4 raka'at, tunai, qadha, Imam dan makmum....memadai dgn lintasan hati sahaja. WA