[VIDEO] Sistem Pondok Banyak Jasa Dalam Dakwah & Penyebaran Islam

Primary tabs

Antara isikandungan video ialah:

• Sistem Pondok dan aliran pengajian Hadis, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan.
Lulusan sistem Pondok berkemahiran dalam ilmu alat, seperti Nahu dan Sorof.
Aliran Pondok telah banyak menabur jasa dalam bidang dakwah.
Mereka belajar mazhab masyarakat setempat, iaiatu mazhab al-Syafii. Berbanding dengan aliran pengajian Hadis di Deoband India. Mereka belajar mazhab Hanafi.
Menuntut ilmu di pelbagai aliran akan membuatkan lebih bersikap terbuka dalam menangani isu perselisihan mazhab.

  • Yang terbaik ialah menggabungkan aliran Pondok dan Hadis.
  • Kelebihan pengajian Hadis ialah tidak mengikat diri dengan satu pendapat secara mutlak.
  • Antara kelemahan sistem pondok ialah terhenti terhadap kajian silam, tanpa melihat kajian kontemporari.
  • Keperibadian yang baik di kalangan tokoh Pondok sangat mempengaruhi masyarakat sekeliling.
  • Sekalipun kita ada berbeza pendapat dengan aliran pondok, namun kita mesti menghormati mereka.  Kita tidak boleh bermusuh dengan mereka sekalipun mereka salah menurut pandangan kita.
  • Kisah menarik kehebatan ilmu Nahu Tok Kenali semasa pergi ke Mesir.
  • Jika mahu mahir dan mendalam dalam bidang hadis perlu menuntut ilmu dari aliran Hadis.
  • Tok guru pondok menguasai banyak bidang ilmu. Bukan sahaja dalam bidang agama tetapi dalam bidang lain juga.
  {youtube width="550" height="470"}19d7H2wfKa8{/youtube}