SJ-05-0148 : Mana yang lebih utama semasa bersolat?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0148 : Mana yang lebih utama semasa bersolat?

Mana yang lebih utama semasa bersolat iaitu menutup bahu ke atau menutup kepala?

SJ-05-0148 : Mana yang lebih utama semasa bersolat?

alJawab:

Menutup bahu. Dalilnya: hadith muttafaq alaih dari Abu Hurayrah, [sabda saw]
" salah seorang kalian tidak (boleh) solat dgn hanya satu helai pakaian dan membiarkan bahunya tidak ada penutup sedikitpun."

Madzhab Hanbali menganggap menutup bahu itu wajib berdasarkan hadith ini.

Adapun menutup kepala itu berdasarkan riwayat bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan amalan menutup kepala setiap kali bersolat (allamah Siddiq Hasan Khan, Deen alKhalish/3/214)
sekian