Keputusan Muzakarah JK Fatwa: Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan Wajah Guru)

Primary tabs

Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan Wajah Guru) Dalam Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Pimpinan Tuan Haji Ishak bin Mohd ‘Arif, Kampung Bengkeng, Dong, Raub, Pahang

19 Februari 1992 • Muzakarah Kali Ke-29

Keputusan:
Amalan suluk dan rabitah dalam tarekat Naqsyabandiah Khalidiah pimpinan Tuan Haji Ishak bin Mohd ‘Arif adalah terkeluar daripada syariat Islam.

(Buku Terbitan JAKIM, Keputusan Muzakarah Jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, hal. 3)
Dapatkan percuma dengan download di sini: http://al-ahkam.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=5275