Displaying 61 - 75 of 1641
61 Hadis 40: 24. Wahai hambaku, sesungguhya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku *

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa Dia berfirman: Wahai hambaku, sesungguhya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim.


6 years 3 months ago
62 Hadis 40: 23. Bersuci sebagian dari iman

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Bersuci sebagian dari iman, Al Hamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Al Hamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi, Shalat adalah cahaya, shadaqah adalah bukti, Al Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu.


6 years 3 months ago
63 Hadis 40: 22. Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan shalat yang wajib?

Seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam, seraya berkata: Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan shalat yang wajib, berpuasa Ramadhan, Menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram ) dan saya tidak tambah sedikitpun, apakah saya akan masuk surga? Beliau bersabda: Ya.


6 years 3 months ago
64 Hadis 40: 21. Saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah

Abu ‘Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats Tsaqofi radhiallahuanhu dia berkata, saya berkata: Wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorangpun selainmu. Beliau bersabda, Katakanlah: saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah.


6 years 3 months ago
65 Hadis 40: 20. Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah: Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka.


6 years 3 months ago
66 Hadis 40: 19. Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu

ٍSabda Rasulullah s.a.w.: Wahai anakanda, saya akan mengajarkan kepadamu empat perkara: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah.


6 years 3 months ago
67 Hadis 40: 18. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada **

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergauilah manusia dengan akhlak yang baik .“


6 years 3 months ago
68 Hadis 40: 17. Jika kalian menyembelih pereloklah sembelihan kamu

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih perelokkanlah sembelihan kamu, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya.


6 years 3 months ago
69 Hadis 40: 16. Jangan kamu marah **

ٍٍSeseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam: (Ya Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam ) nasihatilah saya. Beliau bersabda : Jangan kamu marah. Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda: Jangan engkau marah.


6 years 3 months ago
70 Hadis 40: 15. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya"


6 years 3 months ago
71 Hadis 40: 14. Tidak halal darah seorang Muslim melainkan dengan tiga perkara..

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: Duda/janda (orang yang telah pernah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamnya berpisah dari jamaahnya.


6 years 3 months ago
72 Hadis 40: 13. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya...

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.


6 years 3 months ago
73 Hadis 40: 12. Tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya.


6 years 3 months ago
74 Hadis 40: 11. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu

Saya menghafal dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.


6 years 3 months ago
75 Hadis 40: 10. Sesungguhnya Allah ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalehlah.


6 years 3 months ago