Displaying 46 - 60 of 1641
46 Hadis 40: 39. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku kerana tersalah, terlupa dan dipaksa **

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta’ala memaafkan umatku karena aku (disebabkan beberapa hal) : Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa “


6 years 3 months ago
47 Hadis 40: 38. Siapa yang memusuhi wali-Ku maka telah Aku umumkan perang terhadapnya **

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhya Allah ta’ala berfirman: Siapa yang memusuhi wali-Ku maka telah Aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada taqarrubnya seorang hamba kepada-Ku yang lebih Aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah Aku wajibkan atasnya. Dan hamba-Ku yang selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan nawafil (perkara-perkara sunnah diluar yang fardhu) maka Aku akan mencintainya.


6 years 3 months ago
48 Hadis 40: 37. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan **

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana dia riwayatkan dari Rabbnya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi: Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut: Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat disisi-Nya sebagai satu kebaikan penuh.


6 years 3 months ago
49 Hadis 40: 36. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia **

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat...


6 years 3 months ago
50 Hadis 40: 35. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara **

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.


6 years 3 months ago
51 Hadis 40: 34. Siapa yang melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya **

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.


6 years 3 months ago
52 Hadis 40: 33. Pendakwa hendaklah mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya **

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya“


6 years 3 months ago
53 Hadis 40: 32. Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat) **

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)


6 years 3 months ago
54 Hadis 40: 31. Zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah **

Rasulullah s.a.w. bersabda, Zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia.


6 years 3 months ago
55 Hadis 40: 30. Sesungguhnya Allah ta’ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya **

Dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam dia berkata: Sesungguhnya Allah ta’ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya janganlah kalian melampauinya, Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya,


6 years 3 months ago
56 Hadis 40: 29. Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu syurga?

Dari Mu’az bin Jabal radhiallahuanhu dia berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya dari neraka, beliau bersabda, Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah ta’ala: Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya sedikitpun, menegakkan shalat...


6 years 3 months ago
57 Hadis 40: 28. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam memberikan kami nasehat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata: Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasehat perpisahan, maka berilah kami wasiat....


6 years 3 months ago
58 Hadis 40: 27. Kebaikan adalah akhlak yang baik

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam beliau bersabda: “Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengaggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia“


6 years 3 months ago
59 Hadis 40: 26. Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda : Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah, setiap hari dimana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sedekah, engkau menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah....


6 years 3 months ago
60 Hadis 40: 25. Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tashbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma’ruf nahi munkar merupakan sedekah dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah.


6 years 3 months ago