Displaying 106 - 120 of 1641
106 Al-Syama'il: Bab 43. Puasa Rasulullah (16 Hadis)

Abdullah bin Syaqiq berkata: Aku bertanya kepada Aisyah perihal puasa Rasulullah. Aisyah berkata, “Rasulullah selalu berpuasa, sehingga kami menyangka Baginda mahu selalu berpuasa. Ada masanya, Rasulullah tidak berpuasa sehingga kami menyangka Baginda tidak mahu selalu berpuasa lagi.


6 years 2 months ago
107 Al-Syama'il: Bab 42. Solat Sunat Rasulullah Di Rumah (1 Hadis)

Abdullah bin Saad berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah mengenai solat sunat di rumah dan di masjid. Rasulullah menjawab, “Kamu dapat lihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Aku lebih suka solat di rumah daripada di masjid, kecuali jika solat fardhu.”


6 years 2 months ago
108 Al-Syama'il: Bab 41. Solat Dhuha Rasulullah (9 Hadis)

Mu’adzah binti Abdullah al-Adawiyah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, “Adakah Rasulullah mendirikan solat dhuha?”Aisyah menjawab, “Ya. Baginda mendirikan solat dhuha sebanyak empat rakaat. Kadang kala, bilangan rakaat ditambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah.”


6 years 2 months ago
109 Al-Syama'il: Bab 40. Ibadah Rasulullah s.aw. (27 Hadis)

Mughirah bin Syu’bah berkata: Rasulullah mendirikan solat sampai kedua-dua kaki Baginda bengkak. Ada yang menegur Baginda, “Mengapakah kamu menyusahkan dirimu sebegitu rupa, padahal Allah sudah mengampunkan kamu daripada segala dosa yang lalu dan yang akan datang?”


6 years 2 months ago
110 Al-Syama'il: Bab 38. Sifat Percakapan Rasulullah s.a.w. Pada Waktu Malam (2 Hadis)

Aisyah berkata: Pada suatu malam, Rasulullah berbual-bual dengan isteri-isteri Baginda. Seorang daripada mereka berkata, “Perbualan ini seperti perbualan khurafah.” Rasulullah membalas, “Adakah kamu semua tahu apa itu Khurafah?


6 years 2 months ago
111 Al-Syama'il: Bab 37. Syair Rasulullah (11 Hadis)

Aisyah berkata: (Seseorang bertanya kepada Aisyah) Adakah Rasu­lullah pernah mendendangkan syair? Aisyah menjawab, “Beliau pernah meniru syair Ibnu Rawahah. Syairnya berbunyi, ‘Dan berita-berita akan disampaikan kepadamu oleh orang yang tidak kamu beri bekal."


6 years 2 months ago
112 Al-Syama'il: Bab 36. Gurau Senda Rasulullah (6 Hadis)

Anas bin Malik berkata: Rasulullah pernah berkata kepada Anas bin Malik, “Wahai pemilik dua telinga.”


6 years 2 months ago
113 Al-Syama'il: Bab 35. Cara Rasulullah Ketawa (9 Hadis)

Jabir bin Samurah bercerita: Kedua-dua betis Rasulullah tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Beliau tidak tertawa,, cukup sekadar tersenyum. Jika aku memandang Rasulullah, hatiku berkata, ‘Betapa hitam pelupuk mata beliau, padahal beliau tidak bercelak.’


6 years 2 months ago
114 Al-Syama'il: Bab 34. Cara Rasulullah Bertutur (3 Hadis)

Aisyah berkata: Rasulullah tidak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Beliau selalu bercakap dengan jelas dan terperinci, sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar.”


6 years 2 months ago
115 Al-Syama'il: Bab 33. Wangian Rasulullah s.a.w. (7 Hadis)

Anas bin Malik berkata: Dahulu, Rasulullah memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk Baginda menggunakannya bagi berwangi-wangian.


6 years 2 months ago
116 Al-Syama'il: Bab 32. Cara Rasulullah s.a.w. Minum (10 Hadis)

Ibnu Abbas berkata: Rasulullah pemah meminum air zamzam sambil berdiri. | Abdullah bin Amr bin Ash berkata: Aku pemah melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan duduk.


6 years 2 months ago
117 Al-Syama'il: Bab 31. Minuman Rasulullah s.a.w. (2 Hadis)

Aisyah berkata: Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah adalah minuman yang manis dan sejuk.


6 years 2 months ago
118 Al-Syama'il: Bab 30. Buah-buahan Yang Dimakan Rasulullah (7 Hadis)

Abdullah bin Jafar berkata: Rasulullah pernah memakan qitsa (sejenis buah seperti mentimun tetapi ukurannya lebih besar) dengan kurma yang baru masak.


6 years 2 months ago
119 Al-Syama'il: Bab 29. Cawan Minum Rasulullah s.a.w. (2 Hadis)

Tsabit berkata: Anas bin Malik menunjukkan kepada kami cawan yang diperbuat daripada kayu dan dilapisi besi, kemudian berkata, “Wahai Tsabit, ini adalah cawan Rasulullah."


6 years 2 months ago
120 Al-Syama'il: Bab 28. Ucapan Rasulullah s.a.w. Sebelum dan Sesudah Makan (7 Hadis)

Abu Ayub al-Anshari berkata: Pada suatu hari, kami berada di rumah Rasulullah. Baginda menghidangkan makanan. Aku belum pernah merasai makanan yang lebih berkat daripada makanan ini, semasa kami mula makan....


6 years 2 months ago