Displaying 16 - 30 of 1641
16 (Ringkasan Sirah) 10. Perkembangan Kehidupan Baginda s.a.w.

Baginda s.a.w. masyhur di kalangan kaumnya dengan sifat-sifat terpuji seperti bersifat benar, amanah, santun (hilm), malu dan merendah diri. Sehingga mereka menggelarkannya sebagai al-Amin. Kaum dan keluarganya amat menyintainya. Mereka juga amat menghormatinya.


7 months 4 days ago
17 Konspirasi Gula Dalam Produk Terkemuka

Antara produk yang mengandungi gula yang tinggi yang boleh menyebabkan masalah kesihatan.


7 months 1 week ago
18 (Ringkasan Sirah) 9. Mengadili Antara Kaum Quraisy Ketika Meletakkan Hajar Aswad

Ketika baginda s.a.w. berusia 35 tahun, kaum Quraisy telah meruntuhkan Ka’bah dan memperbaharui pembinaannya. Baginda s.a.w. turut bersama mereka membinanya. Baginda s.a.w. mengangkat batu-batu bersama para pembesar Quraisy. Turut bersamanya ialah bapa saudaranya al-Abbas.


7 months 1 week ago
19 Adakah Confucius, Gautama Buddha dan Aristotle Nabi?
Kalau benar mereka adalah nabi yang diutus oleh Allah, mengapa mereka tidak disebutkan dalam mana-mana kitab Allah?
7 months 1 week ago
20 (Ringkasan Sirah) 8. Perkahwinan Baginda s.a.w. Dengan Saiyidah Khadijah

Selepas baginda s.a.w. kembali dari permusafirannya yang kedua, baginda s.a.w. telah berkahwin dengan saiyidah Khadijah. Beliaulah yang meminang baginda s.a.w. Saiyidah Khadijah ketika itu berusia 40 tahun dan umur baginda s.a.w. 25 tahun. Sebelumnya, saiyidah Khadijah pernah berkahwin dengan Abu Halah. Suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki bernama Halah.


7 months 1 week ago
21 Cara Urus Keguguran Bayi (Mazhab al-Syafi'i)

Bayi yang dilahirkan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian: Pertama: Dilahirkan dalam keadaan hidup, kemudian mati. Kedua: Dilahirkan tanpa ada tanda-tanda bayi itu hidup. Ketiga: Dilahirkan tidak dalam bentuk lembaga manusia. Bagaimana cara mengurus bayi-bayi ini?


7 months 2 weeks ago
22 Apakah Ibu Mertua Baru Menjadi Mahram Setelah Kita Menyet*b*hi Isteri?

Soalan: Ibu mertua adalah salah seorang dari mahram kita. Apakah untuk ibu mertua kita menjadi mahram mesti disyaratkan selepas menj*m*k isteri kita atau ibu mertua kita menjadi mahram sejurus selepas sah akad nikah?


7 months 2 weeks ago
23 Memahami Apa Itu Khunsa (خُنْثَى) dan Mukhannas (مُخَنَّث)

Apakah khunsa sama dengan pondan, mak nyah dan lelaki lembut? Apa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi s.a.w. yang melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan perempuan yang menyerupai laki-laki?


7 months 2 weeks ago
24 (Ringkasan Sirah) 7. Permusafirannya Kali Kedua Ke Syam

Ketika berusia 25 tahun baginda s.a.w. telah bermusafir kali kedua ke Syam untuk menguruskan perniagaan saidah Khadijah. Beliau merupakan wanita mulia dan berharta. Beliau mengupah orang untuk menguruskan hartanya. Beliau telah memilih baginda s.a.w. untuk tugas ini kerana beliau mendengar tentang sifat benar, amanah dan akhlaknya yang mulia.


7 months 2 weeks ago
25 (Ringkasan Sirah) 6. Baginda s.a.w. Menggembala Kambing dan Musafir Pertamanya Ke Syam

Baginda s.a.w. sejak kecil berkerja sebagai penggembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah yang akan digunakan untuk menyara hidupnya. Ketika baginda s.a.w. berusia 9 tahun, baginda s.a.w. telah bermusafir ke Syam bersama bapa saudaranya Abu Talib dengan barang dagangan.


7 months 2 weeks ago
26 (Ringkasan Sirah) 5. Pendidikannya dan Kematian Datuknya

Selepas kematian ibunya, datuknya Abdul Mutalib telah mengambil alih mendidiknya. Beliau sangat menyayangi baginda s.a.w. melebihi anak-anaknya sendiri. Ketika baginda s.a.w. berusia 8 tahun, datuknya telah meninggal dunia, iaitu selepas 2 tahun beliau menanggung baginda s.a.w.


7 months 2 weeks ago
27 (Ringkasan Sirah) 4. Kematian Ibunya dan Pengasuhnya

Ibu baginda s.a.w. meninggal dunia ketiga baginda s.a.w. berusia 6 tahun, ketika ibunya pulang dari Madinah. Ibunya pergi ke Madinah bersama datuknya Abdul Mutalib untuk menziarahi kubur ayahnya.


7 months 2 weeks ago
28 (Ringkasan Sirah) 3. Kelahiran dan Penyusuan Baginda s.a.w.

Baginda s.a.w. dilahirkan di Mekah pada hari Isnin, 12 Rabi’ul Awal, Tahun Tajah. Tahun kelahiran baginda s.a.w. dinamakan dengan nama Tahun Gajah kerana raja Habsyah pada tahun kelahiran baginda s.a.w. telah mengirim tentera ke Mekah untuk meruntuhkan Ka’bah. Terdapat seekor gajah besar di dalam tentera ini. Kemudian Allah Taala memusnahkan tenteraini kerana memuliakan kelahiran baginda s.a.w.


7 months 2 weeks ago
29 01. Fathul Qorib - Mukadimah

Kerana yang demikian itu, saya menamakan kitab ini dengan dua nama, yang pertamanya: (Fathul Qarib al-Mujib – Pembukaan yang Maha Hampir lagi Maha Mengabulkan) syarah lafaz-lafaz al-Taqrib. Yang keduanya: (Al-Qaul al-Mukhtar - Pendapat yang terpilih - syarah Ghayah al-Ikhtishar)


7 months 2 weeks ago
30 (Ringkasan Sirah) 2. Keturunannya dan Kematian Ayahnya

Ayahnya: Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab. Ibunya: Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Keturunan ibu dan ayahnya bercantum pada datuknya yang kelima, iaitu Kilab.


7 months 3 weeks ago