Displaying 1 - 15 of 1659
1 Benarkah Tak Boleh Aminkan Semua Doa Qunut Sebab Dalamnya Bukan Semua Doa?

1. Ada ustaz kata bahawa doa qunut ada dua bahagian, iaitu bahagian 1 adalah doa, bahagian dua adalah pujian kepada Allah, iaitu dari "Fa Innaka Taqdhi" (فإنك تقضي) sampai habis qunut. Kata ustaz berkenaan, pada bahagian pujian makmum tak boleh amin-kan tapi kena ucap ‘haqqan’ (حَقًّا)
2. Adakah benar tindakan sebahagian imam yang memperlahankan bacaan qunut ketika sampai dari "Fa Innaka Taqdhi" (فإنك تقضي) sampai habis qunut… Bermula dari situ makmum pula membacanya secara bersendirian?


3 months 2 weeks ago
2 Masalah Imam Sujud Sajadah / Tilawah Tapi Makmum Rukuk Kerana Tak Tahu

Saya mahu bertanya dari mana sumber fatwa berkenaan poster yang disertakan, iaitu makmum tidak mengikut imam sujud tilawah kerana tidak tahu. Makmum menyangkan imam sedang rukuk. Makmum sedar bila imam bangkit dari sujud tilawah dengan mengucapkan Allahu Akbar, bukan ucapan Sami’allahu Liman Hamidah..


3 months 2 weeks ago
3 Rusila dan kefahaman fikrah Islam wasatiah - Zuliadin abdullah
Rusila dan Fahaman Fikrah Islam Wasatiah
9 months 2 weeks ago
4 Ilmu Martabat 7: Baca online atau DOWNLOAD pdf

para pengunjung laman web al-ahkam.net boleh membaca buku Martabat Tujuh: Tajalli (Penampakan) Allah Melalui Tujuh Martabat (Lapisan), melalui:

Laman web al-ahkam,net pada link ini [SILA KLIK untuk baca online]
Boleh memuat turun fail pdf pada link ini [SILA KLIK untuk download]


1 year 3 months ago
5 Martabat 7: Bahan Rujukan

Bahan-bahan rujukan dari pelbagai sumber yang digunakan untuk menyusun buku ini


1 year 3 months ago
6 Martabat 7: Lampiran - Terdapat 5 Rajah

Lampiran
Terdapat 5 rajah yang berkaitan dengan ajaran wahdatul wujud martabat tujuh.


1 year 3 months ago
7 BAB 7: KEGUNAAN MARTABAT TUJUH

Mengapakah ada pihak yang begitu ghairah dengan asal kejadian alam menurut falsafat Martabat Tujuh? Mengapakah mereka tidak ikut panduan al-Qur'an dan Hadith-Hadith Sahih tentang kejadian alam semesta ini? Mengikut falsafah Martabat Tujuh bahawa alam ini terjadi daripada ada kepada ada. Seluruh semesta alam ini terjadi daripada Nur Muhammad dan Nur Muhammad terjadi daripada Nur Allah. Maka inilah pegangan dan keimanan kami ahli Tasawuf Wahdat al-wujud.


1 year 3 months ago
8 BAB 6: MARTABAT TUJUH

Teori yang mengatakan kewujudan Muhammad sebelum kewujudan sesuatu bercanggah dengan nas-nas Qur'an dan Hadith-hadith Sahih seperti tersebut di atas iaitu awal kejadian ialah `Arasy, Air, tersebut iaitu lapan atau sembilan perkara semuanya, Nur Muhammad tidak termasuk. Kesimpulannya, Martabat Kedua iaitu Wahdat ini tidak boleh dipertahankan apabila dihadapkan ke hadapan ayat-ayat al-Qur'an dan hadith-hadith yang sahih.


1 year 3 months ago
9 BAB 5: IBN `ARABI (1165 - 1240M) AI-JILI, AL-MIDRASI

Hubungan Dzat Allah itu dengan segala aneka alam makhluk yang ada ini, menurut ibn-'Arabi, diumpamakan Allah itu seperti badan, manakala alam yang berbagai-bagai ragam banyaknya ini adalah seperti segala anggota bagi badan itu tidak boleh berasingan tanpa badan. Maka rnenurut ibn-'Arabi, tajalli Dzat Allah hingga jadi hakikat segala yang ada ini bertanazzul (menurun) sampai kepada pengetahuan kita melalui tiga martabat (lapisan).


1 year 3 months ago
10 BAB 4: BENDA PERTAMA YANG DIJADIKAN MENURUT AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH

Pokok perbincangan kita ialah tentang asal kejadian alam semesta. Dalam masalah ini pegangan Ahli Sunnah Ithnainiyat al-Wujud bercanggah dengan pegangan Wahdat al-Wujud. Bagaimanakah i'tiqad Ahli Sunnah tentang asal kejadian alam semesta ini?


1 year 3 months ago
11 BAB 3: MENGAPA TIADA BANTAHAN?

Ilmu Tasawuf Tajalli Wahdat al-Wujud Martabat Tujuh sama ada menggunakan istilah Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah, atau La Ta'yyun, Ta'yyun Awal dan seterusnya sudah lama ada di mana-mana di Alam Nusantara sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab dan buku-buku tasawuf


1 year 3 months ago
12 BAB 2: ISU MARTABAT TUJUH

Syaikh Ahmad Khatib menafikan bahawa Martabat Tujuh itu ada kaitan dengan Imam Ghazali dan beliau menyelar mereka yang melibatkan diri dengan Martabat Tujuh ini dengan mengatakan bahawa, "mereka melibatkan diri daripada golongan orang jahil, segalanya menyalahi Syari'at Nabi dan menjadikan bersatu Tuhan dengan hamba, dan tiada ia daripada kalam Imam Ghazali, ghalibnya kufur dengan Allah Ta'ala... dan tiada pula daripada perkataan orang alim, tetapi ia daripada perbuatan orang jahil yang melihat ia akan perkataan ahli Wahdat al-Wujud..."


1 year 3 months ago
13 BAB 1: AHLI SUNNAH DAN MARTABAT TUJUH

Ilmu Martabat Tujuh ini ialah satu perbincangan mengenai asal mula kejadian alam semesta ini. Ilmu atau akidah Martabat Tujuh ini bercanggah dengan Ahli Sunnah; bercanggah dengan Asy'ariah, Maturidiah dan Salaf.


1 year 3 months ago
14 Martabat 7: Isikandungan

Kandungan - Bab Satu: Ahli Sunnah dan Martabat Tujuh, Bab Dua: Isu Martabat Tujuh, Bab Tiga: Mengapa Tiada Bantahan,
Bab Empat: Benda Pertama yang Dijadikan Menurut Ahli Sunnah Wa al-Jamaah, Bab Lima: Ibnu ‘Arabi (1165 – 1240M), al-Jili, Al-Midrasi, Bab Enam: Martabat Tujuh, Bab Tujuh: Kegunaan Martabat Tujuh, Lampiran, Rujukan


1 year 3 months ago
15 Ilmu Martabat 7: Muka Hadapan

Martabat Tujuh
Tajalli (Penampakan) Allah Melalui Tujuh Martabat (Lapisan)
Satu perbincangan Tentang Teori Kejadian Alam Laluan Menuju Ke Arah Ma’rifat dan Insan Kamil
Abdul Fatah Haron Ibrahim
Universiti Kebangsaan Malaysia

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


1 year 3 months ago