13 Angka Sial Atau Keramat? Umat Islam Sering Diperintahkan Yang Ganjil.. Apa Rahsianya?

Primary tabs

13th friday

On The Spot 7 Misteri di balik angka

Apa Rahsia Angka Ganjil Yang Sering DiPerintahkan Di Dalam Islam

Tathayur (Menggantungkan Nasib Kepada Sesuatu) (Ke-35)

Heboh kebelakangan ini apabila tersebar video seorang guru agama  yang menceritakan tentang tuah angka 13. Dari mana asal-usul kesialan angka 13 terutama Jumaat 13?

Tidak ada angka sial dalam Islam dan tidak ada angka tuah atau keramat dalam Islam. Tiada mudarat dan manfaat dari angka-angka tertentu.

Umat Islam sering sering diperintahkan dengan angka yang ganjil. Contoh, Solat witir ganjil. Berwudhuk 3 kali.. 3 kali.. Ganjil. Nabi bercelak juga dengan bilangan yang ganjil. Zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali.

Apakah rahsia di sebalik angka-angka ganjil yang sering diperintahkan untuk dilakukan kepada umatnya? Apakah angka ganjil itu angka tuah atau keramat?

Sebenarnya, Islam mahu menerapkan akidah ke dalam diri umat Islam, iaitu isyarat Allah Taala itu ganjil yang tidak serupa dengan sekelian makhluknya dan tidak ada bandingan

Kategori Berita: 

Artikel Berkaitan